VIACZRNNÁ BUBLANINA

19.06.2016 23:17

Koláče sú dobrou metódou, ako spotrebovať ovocie. V spojení s cestom to je zrazu sýtivý pokrm, ktorý môže, vďaka použitým surovinám, pomôcť i vitamínmi a minerálmi.

U nás tento rok čerešne čerešne čerešne a čerešne.

Vďačná bublanina, alebo koláč, na ktorom sme vyrastali, v upravenej verzii.

Viac v sekcii KOLÁČE:)